Ongewenste zwarte

overgevlogen
in een ver land neergedaald
neergehaald

Kauw

Nederland heeft last van exoten. Vreemde planten en dieren die in ons land zijn terecht gekomen en een plaag vormen. De Nijlgans, de Tijgermug en de Japanse duizendknoop zijn voorbeelden van dit soort ongewenste vreemdelingen.

Niet alle exoten vormen een bedreiging. Neem bijvoorbeeld de Huiskraai. Deze zwarte vogel, die uiterlijk een beetje tussen Kauw en Zwarte kraai inzit, is met vrachtschepen meegekomen en heeft zich in Hoek van Holland gevestigd. Al bijna twintig jaar handhaaft deze illegale bootvluchteling zich daar, is volledig geïntegreerd en leeft vredig samen met de kraaien en kauwtjes uit de buurt. Er zitten er enkele tientallen en ze geven geen enkele overlast.

Toch staat juist de Huiskraai bovenaan het lijstje als het gaat om de aanpak van de bestrijding van exoten. De jachtvergunning is al gegeven. Waarom? Omdat het kan. De populatie is klein en overzichtelijk, de bestrijding is eenvoudig en goedkoop te organiseren en de beleidsmakers kunnen snel met een resultaat naar buiten komen. Daadkracht tonen! Dat deze vreemdelingen ingeburgerd en onschadelijk zijn doet niet ter zake. De echte probleemexoten zijn veel lastiger aan te pakken, de bestrijding is duur en zij blijven ongemoeid.

Vreemd? Welnee, deze aanpak is geheel in lijn met de wijze waarop het uitzettingsbeleid voor onze asielzoekende medemensen wordt uitgevoerd.

 

petitie: Red de Huiskraai

Gepubliceerd door

Ron Poot

Ron Poot, geboren in 1956 te Bodegraven. Opgegroeid in het groene hart van Holland. Van jongs af aan gefascineerd door de natuur om hem heen. Altijd op zoek naar het bijzondere dat verborgen is in het gewone.