Wie en waarom

Welkom op mijn site. Op deze plek verzamel ik beelden die ik tegenkom in mijn blikveld. Momenten op plaatsen waar ik kom, toevallig soms. Een waarneming, een detail, een gevoel, een beleving, ik bevries ze in mijn camera. Vluchtige ogenblikken, die ik – om wat voor reden dan ook – nog even wil bewaren.

Veel inspiratie haal ik uit de natuur om me heen. De sfeer van de ochtend, de diepte van een landschap, de verrassing van het detail, adembenemend licht. Maar ook: Het landschap van de stad, mensen die bewegen in hun natuurlijke omgeving, het licht dat weerspiegelt in glas, een detail van een gebouw.

Mens en natuur. Een wonderlijk onderscheid eigenlijk. Het suggereert dat de mens geen deel uitmaakt van de natuur. Dat een menselijk wezen iets totaal anders is dan de rest van het leven op aarde. Er is weinig grond voor zo’n tweedeling, wetenschappelijk gezien. Het tekent wel hoe de mens zichzelf ziet: kroon der schepping, alleenheerser.

Je zou het ook anders kunnen zien. Homo sapiens, nog maar een 2oo.ooo jaar aanwezig op de 4,5 miljard jaar oude planeet. Amper een half uur in een heel jaar. Slechts één van de miljoen diersoorten die bekend zijn, een promille van een promille. Kwetsbaar door zijn afhankelijkheid van zuurstof, voedsel en beschutting. Kwetsbaar voor ziekten, hitte, kou, straling en beschadigingen. Een bijzonder beestje dat wel heel nadrukkelijk zijn stempel zet op de planeet. Soms mooi en geniaal. Te vaak ten koste van veel medebewoners en de eigen leefomgeving. Gedoemd tot uitsterven.

Mens en natuur. Het oog van de camera relativeert. Tussen het weidse landschap en de kleine zandkorrels ontdek ik tal van nieuwe werelden. Met of zonder mensen. De halve seconde die mij in het aardjaar is toegemeten gebruik ik daar maar voor. Gewoon omdat ik het mooi vind.


Ron Poot, geboren in 1956 te Bodegraven.
Opgegroeid in het groene hart van Holland.
Van jongs af aan gefascineerd door de natuur om me heen.

In Utrecht heb ik biologie gestudeerd en vanaf 1984 woon ik samen met mijn vrouw in Almelo waar we drie kinderen hebben gekregen. Gestart als leraar biologie. Sinds 1990 voor de Twentse gemeenten werkzaam op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid.

Deze site toont mijn foto’s en fotobewerkingen. De onderwerpen zijn breed: natuur, cultuur, architectuur, abstract. Elke foto is een moment dat gewoon en bijzonder tegelijk is. Het bijzondere zichtbaar maken is het doel. Soms bereik je dat door een foto te bewerken, soms is dat niet eens nodig.

In de periode 2012-2013 heb ik een reeks FotoBlogs gemaakt. Een FotoBlog bestaat uit de combinatie van een natuurfoto met een haiku en een korte tekst. Een haiku is een Japanse dichtvorm die een natuurbeleving heel staccato vastlegt, “een vingerhoed emotie”. Elke haiku heb ik gemaakt naar aanleiding van de bijbehorende foto. De korte tekst geeft een gebeurtenis of een gedachte weer, die eveneens past bij die foto.